ข้อแตกต่าง สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขาย


ข้อแตกต่าง สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขาย


    สัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการตกลงกันไว้ในวันที่ทำสัญญา โดยมีการระบุข้อตกลงกันว่าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือมีการซื้อขายตามที่ตกลงกันไว้ในวันที่จะทำสัญญาซื้อขาย มีการวางเงินมัดจำไว้เพื่อเป็นหลักประกัน ในที่นี้สัญญาจะซื้อจะขายไม่มีผลในการให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อ แต่เมื่อมีการ "ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย" เช่น ผู้ซื้อไม่ต้องการที่ดิน หรือ บ้าน ที่ทำสัญญาไว้ ก็ถือว่าผู้ซื้อเป็นผู้ผิดสัญญา และฝั่งผู้ขายมีสิทธิ์ในเก็บเงินมัดจำนั้นไว้ โดยไม่จำเป็นต้องคืน แต่กลับกัน หากผู้ขายผิดสัญญา ผู้ซื้อสามารถเรียกเงินมัดจำได้เช่นกัน และหากผู้ขายไม่คืนสามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

เพราะฉะนั้นง่ายๆ คือ "สัญญาจะซื้อจะขาย" เป็นสัญญาที่ตกลงกันก่อนทำสัญญาซื้อขายจริง และมีการวางเงินมัดจำ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ซื้อจะมาซื้อขายตามข้อตกลงที่ทำไว้

แล้วแบบนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนเสมอใช่หรือไม่?

จริงๆ แล้ว สัญญาจะซื้อจะขายนั้น ไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกครั้ง เพราะเป็นเพียงสัญญาที่เกิดระหว่างกันของผู้ซื้อและผู้ขายที่ตกลงกันยังไม่มีผลในการโอนกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด แต่หากทำได้ baanbaan ก็แนะนำให้ทำเพื่อความสบายใจ เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตนะครับ

ข้อสำคัญ! หากจำเป็นต้องมีการฟ้องร้องคดี กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องอย่างใดหรือหนึ่ง

1.หลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ หรือสัญญาจะซื้อจะขายที่เราทำนั่นแหละครับ ขอให้ทุกครั้งการทำสัญญานี้ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องลงลายมือชื่อ และเขียนข้อตกลกันให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ชื่อ สกุล ที่อยู่, วันที่กำหนดทำสัญญา, รายละเอียดของที่ดิน บ้านที่จะตกลงซื้อขาย ระบุโฉนดที่ดิน, ระบุการเอาผิดเมื่อฝ่ายใดฝ่านหนึ่งผิดสัญญา รวมถึงอย่าลืมว่าต้องมีพยานและทำคู่ฉบับของสัญญาให้ทั้ง 2 ฝ่าย เก็บไว้ด้วยนะครับ

2.เงินมัดจำ หากมีการวางมัดจำเกิดขึ้น ให้เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง เพราะนี่เป็นหลักฐานที่สามารถนำมาฟ้องร้องคดีได้

3.การชำระหนี้บางส่วน ในข้อนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ซื้อและผู้ขายที่ตกลงให้ชำระเงินเป็นงวดๆ หลักฐานการโอนที่แบ่งชำระก็ถือเป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกันครับ

ถึงแม้ว่าสัญญาจะซื้อจะขายจะไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้ง แต่ก็ยังมีความสำคัญนะครับ ศาลฎีกาได้ตัดสินให้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายด้วยนะครับ


ข้อแตกต่างระหว่าง สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขาย

สัญญาจะซื้อจะขาย - ทำขึ้นเพื่อตกลงกันก่อนซื้อขายจริง , มีการวางเงินมัดจำก่อน, ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ให้ผู้ซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินได้

สัญญาซื้อขาย
- หรือเรียกอีกอย่างว่า ท.ด.13, มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ และจะจัดทำขึ้นที่สำนักงานที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น จึงจะถือว่าการทำสัญญาซื้อขายสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เครดิตแหล่งข้อมูล : baanbaan


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์