ก่อนจะซื้อบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้างนะ?


ก่อนจะซื้อบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้างนะ?

ก่อนจะซื้อบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้างนะ?

เงินจอง ค่าใช้จ่ายแรกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสนใจและต้องการที่จะซื้อบ้าน คอนโด โครงการนั้นๆ จริงๆ ซึ่งเงินจองนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า อาทิ วางเงินจอง 3,000 บาท กู้ไม่ผ่านคืนเงิน 

เงินดาวน์ ค่าใช้จ่ายนี้เป็นกรณีที่คุณต้องการจะซื้อคอนโดเท่านั้น ซึ่งส่วนมากจะต้องวางเงินดาวน์ราว 5-10% ของราคาคอนโด หรือตามส่วนต่างของวงเงินที่กู้มาหรืออาจจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของโครงการนั้นๆ 

ค่าธรรมเนียมการโอน โดยปกติแล้วจะคิดอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง แต่ใน ปี 2565 นี้ รัฐบาลมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน อสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จาก 2% เหลือ 0.01% และโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายนี้จะถูกหารคนละครึ่งกับโครงการ หรือ ผู้ขาย ซึ่งบางโครงการอาจมีโปรโมชั่นช่วยลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนด้วยนะ

ค่าจดจำนอง ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่กู้ซื้อบ้าน เท่านั้น หากคุณซื้อบ้านด้วยเงินสดล่ะก็ไม่ต้องคิดค่าจดจำนองนะครับ ซึ่งค่าจดจำนองนั้นก็จะคิด 1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด แต่! เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการโอน มาตรการของรัฐได้ปรับลดลดเหลือเพียง 0.01% เช่นเดียวกัน


ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บ้าน

เงินจอง : ขึ้นอยู่กับโครงการ

เงินดาวน์ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอน : 0.01% ของราคาประเมิน (ตัวอย่าง ซื้อบ้านราคา 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนจะอยู่ที่ 200 บาท)

ค่าจดจำนอง 0.01% ของราคาประเมิน (ตัวอย่าง ซื้อบ้านราคา 2 ล้านบาท ค่าจดจำนองจะอยู่ที่ 200 บาท).

คอนโดมิเนียม

เงินจอง : ขึ้นอยู่กับโครงการ

เงินดาวน์ : 5-10% ของราคาคอนโด (

ตัวอย่าง คอนโด 2 ล้าน เงินดาวน์ 5% เท่ากับเราต้องวางเงินดาวน์ 100,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมการโอน : คำนวณเหมือนบ้าน

ค่าจดจำนอง : คำนวณเหมือนบ้าน

แล้วถ้าเราเป็นผู้ขายจะเสียค่าอะไรบ้างนะ?


ค่าธรรมเนียมการโอน อัตราเดียวกับผู้ซื้อ คือ 0.01% หรือหากผู้ขายจะจูงใจลูกค้าก็สามารถเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้เองก็ทำให้ลูกค้าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ

ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายนี้กรมที่ดินจะเก็บในวันที่เราไปจดทะเบียนการโอนโดยจะคิดในอัตรา 0.5% ของราคาซื้อขาย 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ มีอัตราอยู่ที่ 3.3% ของราคาซื้อขาย ซึ่งผู้ขายจะต้องครอบครองบ้านหรือคอนโดไม่เกิน 5 ปี แต่หากเกิน 5 ปีขึ้นไป หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นเกิน 1 ปี ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์

ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อนี้สำคัญนะครับสำหรับผู้ขายที่ไม่ใช่นิติบุคคล เพราะเมื่อเราซื้อขายบ้าน คอนโด ได้แล้วจะถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้น โดยให้คิดแบบขั้นบันได ใช้มูลค่าจากจำนวนปีที่ถือครองบ้านหรือคอนโดและวิธีได้มา ใช้ราคาการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยกรมที่ดิน ไม่ใช่จากราคาซื้อขายนะครับ

สรุปความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน คอนโด

ผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียมการโอน (ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนใหญ่จะตกลงจ่ายคนละครึ่ง)

ค่าอากรแสตมป์

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมการโอน (ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนใหญ่จะตกลงจ่ายคนละครึ่ง)

ค่าจดจำนอง

(กรณีคอนโด) เงินจอง

(กรณีคอนโด) เงินดาวน์ข้อควรระวัง! หากเราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบ บางครั้งผู้ขายอาจขอให้เราช่วยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนละครึ่งและเราอาจหลวมตัวตอบตกลงไปเพราะคิดว่ามีเพียงค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองเท่านั้น เพราะฉะนั้นคำนวณค่าใช้จ่ายกันให้ดีก่อนตกลงซื้อขายกันด้วยนะเครดิตแหล่งข้อมูล :
baanbaan


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์