ขั้นตอนการขอโฉนดที่ดินใหม่


ขั้นตอนการขอโฉนดที่ดินใหม่


กรณีโฉนดที่ดินสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลาย

ในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้เก็บโฉนดที่ดินไว้เองจึงมีความเป็นไปได้ที่โฉนดที่ดินที่ทำจากกระดาษแผ่นบางๆ ไม่มีความทนทานจะสามารถเสียหายหรือบุบสลายได้ อีกทั้งบางคนที่ย้ายที่อยู่บ่อยก็อาจทำให้โฉนดที่ดินสูญหายได้ และเนื่องจากเป็นเอกสารทางทะเบียนที่สำคัญจึงต้องทำการขอออกเอกสารใหม่เพื่อเก็บไว้ครอบครองใช้เป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อต้องการขอโฉนดใหม่สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้

1.แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถึงการสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลายของโฉนดนั้นจริง เพื่อป้องกันการนำโฉนดไปจำหน่าย จ่าย โอนจากผู้ที่เก็บได้ในกรณีสูญหายหรือจากเจ้าของโฉนดเองที่อาจนำโฉนดไปขายหรือจำนองแล้วมาขอออกใหม่เพื่อไปทำการทุจริตผู้อื่นต่อ

2.นำใบแจ้งความไปติดต่อขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนที่สำนักงานที่ดิน

3.ในการขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนโฉนดที่ดินจำเป็นต้องมีพยาน 2 คนมาเซ็นรับทราบและเพื่อยืนยันว่าผู้ขอเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกโฉนดใหม่

*บัตรประชาชนผู้ขอ
*ทะเบียนบ้าน
*พยานและบัตรประชาชนพยานทั้ง2คน
*ใบแจ้งความ
*ค่าธรรมเนียม 75 บาท

เครดิตแหล่งข้อมูล :homeloan


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์